Available courses

Yleiskuvaus ja tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on luoda osallistujille valmiuksia monimuotoiseen tiedon hankintaan, mallintamiseen ja analysointiin sekä tietojohtamisen peruskäsitteiden hallintaan. Lisäksi opiskelija ymmärtää Big Data-, tiedon louhinta- ja Business Intelligence- sekä EIS- ja MIS -käsitteiden merkityksen.  Keskeisen osan opiskelua muodostavat myös organisaation kehittämiseen liitettävät tehtävät aekä yritysvierailut ja niiden reflektointi. 

Koulutuksen koordinaattori:
Martin Stenberg (FT, VTM), +358-400-604115
martin.stenberg@infosten.fi

Koulutus on tarkoitettu yritysten HR - ja IT -henkilöstölle, jotka osallistuvat toiminnan kehittämiseen, tietojärjestelmien hankintaan ja valintaan. Kurssilla perehdytään yleisesti tietojärjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpidon käytäntöihin. Lisäksi tutustutaan 2-3 markkinoilla olevaan HR -tietöjärjestelmään niiden käytön esittelyn ja omaehtoisen verkkokäytön kautta. 

Toteutus 7 .- 8.1.2019 klo 9-16, 1300e + Alv 24%.
Hinta sisältää materiaalit, eMoodlen käytön ja sovellusten demokäyttöajan sekä lounaat ja kahvit. 


Koulutuksen aiheet ja keskeinen sisältö:

  • Tietojohtamisen käsitteet ja tutkimusala
  • Esimiestyö ja johtaminen muutttuvassa organisaatiossa
  • Moniulotteinen informaatio
  • Tiedon käyttö ja hyödyntäminen päätöksenteossa
  • Organisaation muisti ja oppiminen
  • Tietopääoman ulottuvuudet ja niiden kehittäminen

    Toteutus 11.3.2019 klo 9-16, 900e + Alv 24%.
    Hinta sisältää materiaalit, eMoodlen käytön sekä lounaat ja kahvit.