Available courses

HR -tietojärjestelmän onnistunut hankinta toteutetaan 4.-5.3.2020 Helsingin ydinkeskustassa Hotel Arthur, Vuorikatu 19.

Koulutuspäivillä tutustutaan HR-tietojärjestelmiin ja niiden hankintaan. Koulutuksessa  saadaan ajankohtaista tietoa ja
konkreettisia toimintamalleja HR-tietojärjestelmän hankintaan, kilpailutukseen ja valintaan sekä käyttöönottoon
 ja ylläpidon organisointiin.
Koulutuksessa tutustutaan myös hankintalainsäädännön soveltamiseen sekä sopimuskäytännön
perusteisiin.
Lisäksi esitellään markkinoiden johtavia HR-tietojärjestelmiä ja niiden toimintoja asiantuntijaesittelyin sekä
tutustutaan
yritysten käyttäjäkokemuksiin muistakin HR -tietojärjestelmistä.

Ensimmäinen koulutuspäivä Ke 4.3.2020
8.30 Ilmoittautuminen ja kokousaamiainen
9.00 Henkilöstöjohtaminen ja tulevaisuuden haasteet (FT Martin Stenberg)
          - Tulevaisuuden HRM -trendejä ja näkymiä
          - Muutosjohtamisen taustaa ja tekijöitä
9.30 HR -prosessit ja niiden toiminta- ja tietoperusta
          - HRM -toiminnot (mm. suorituksen johtaminen, rekrytointi, perehdyttäminen, kehityskeskustelu)
10 -     Kahvitauko
10.30 Tietosysteemin rakenne ja osa-alueet
           - Liiketoiminnan tarpeista onnistuneisiin tietojärjestelmiin
           - Tietosysteemin ’vitoset’ ja toiminnalliset rajapinnat
           - Käyttäjien ja toimittajien roolit ja vastuut sekä yhteistyön kehittäminen
12.00  - 13 Lounas
13.00 Käyttäjäkokemuksia HR -tietojärjestelmien hankinasta ja käytöstä
            - PK -yrityksen hankinta- ja käyttökokemuksia, Case xx
14 – 14.30 Kahvitauko
14.30 HR Sympa –sovelluksen keskeiset toiminnot (Toni Turunen, Sympa Oy)
           - HR -tietojärjestelmään tutustuminen ja sen toimintojen esittely
           - Demo -sovelluksen testikäytön ohjeistus ja tunnukset
16 - Ensimmäisen päivän yhteenveto, palaute ja keskustelu.
Toinen koulutuspäivä To 5.3.2020

8.30 Kokousaamiainen
9 -  Projektijohtaminen (FT Martin Stenberg)
        - Hankkeista projekteiksi - projektin valmistelu, suunnittelu ja vaiheistus
        - Valintakriteerit, kilpailutus ja valmisohjelmien vertailu
        - Hankintalain soveltaminen
        - Tietojärjestelmän hankintasopimuksen keskeinen sisältö
10 -  Kahvitauko
10.30 HR -tietojärjestelmän suunnittelun sekä ylläpidon perusteita
            - Käyttäjälähtöinen tietojärjestelmän kehittäminen
            - Ylläpidon organisointi
12 -   Lounas
13 -   Käyttäjäkokemuksia HR -tietojärjestelmien hankinasta ja käytöstä
           - PK -yrityksen hankinta- ja käyttökokemuksia, Case yy
14 -   Kahvitauko
14.30 HRM Mepco – sovelluksen keskeiset toiminnot (Perttu Seppänen, Accountor Oy)
            - HR -tietojärjestelmään tutustuminen ja sen esittely
            - Demo -sovelluksen testikäytön ohjeistus ja tunnukset
16 -   Yhteenveto, palaute ja keskustelu.