Hyvinvointialueen kustannustalkoista

Vaaleissa toistuvat ’kaikkea kaikille’ -teemat ovat vastuutonta populismia. Sote- uudistuksen perustavoitteina ovat palvelujen parantaminen ja kestävämpi rahoitusperusta. Mittavia  haasteina ovat   huoltosuhteen heikentyminen ja henkilöstön ikääntyminen sekä vakava hoitoalan työvoimapula palkkaus- ja työolojen puutteiden vuoksi. Lisäksi Sote- toiminnan johtamisen ja hyvinvoinnin vuosia jatkuneet vakavat puutteet ovat lisänneet alan vaihtajien ja koulutuksen keskeyttäjien määrää.
Kestäviä kustannussäästöjä on saavutettavissa yhteistyöverkostoja ja johtamista kehittämällä sekä Sote-prosesseja uudistamalla. Hyvinvointialueen toimijoiden olisi määriteltävä, mitä tietoa keittäminen edellyttää. Näihin perustuen voidaan luoda uusi tietojärjestelmä, joka toimii tiedolla johtamisen perustana. Täten tekoäly- ja digiratkaisut mahdollistuvat etäpalveluineen laajentaen ja tehostaen palvelutarjontaa ja mahdollistaen avoimen hoitodatan hyödyntämisen.   
Lisäksi hanke- ja ostotoimintaa on johdettava tehokkaasti, sillä laajan hankesalkun johtaminen ja seuranta sisältävät potentiaalisia kustannusten säästökohteita. Tilaajan on  määriteltävä hankkeiden tarkat tavoitteet, tehtävät sekä laatu- ja valintakriteerit, joihin päätökset perustuvat. Valintakriteerit on sisällytettävä myös sopimuksiin ja sanktioitava, jolloin niiden seuranta ja velvoittavuus ovat kiistattomia ja läpinäkyviä. Tällöin laatu ohjaa valintoja. 
Myös työnkuviin on saatava uudistuksia, sillä hierarkkinen toiminta sitoo resursseja. Lääkärin työtä rasitetaan edelleen turhilla hallinnollisilla lausunto – ja kirjausvelvoitteilla. Lisäksi  lääkereseptien  myöntämisen keskittäminen lääkäreille on ruuhkauttanut palvelua, vaikka työ hoituisi myös  apteekeissa  farmaseuttien ja terveydenhoitajien toimesta – näinhän toimitaan useissa EU -maissakin. Täten voitaisiin saada lisäresursseja terveyspalveluihin asiantuntevaa apteekkiverkostoa hyödyntäen. Hoitajienkin työhön on luisunut  kaikenlaisia siivous-, järjestely- ja lisätöitä ammatillisen osaamisen lisäpotentiaalia pohtimatta. Muutos on mahdollisuus myös Sote -uudistuksessa!                      

Martin Stenberg (kd)
Aluevaaliehdokas, Hämeenlinna