Hyvinvointialueen kustannustalkoista

Vaaleissa toistuvat ’kaikkea kaikille’ -teemat ovat vastuutonta populismia. Sote- uudistuksen perustavoitteina ovat palvelujen parantaminen ja kestävämpi rahoitusperusta. Mittavia  haasteina ovat   huoltosuhteen heikentyminen ja henkilöstön ikääntyminen sekä vakava hoitoalan työvoimapula palkkaus- ja työolojen puutteiden vuoksi. Lisäksi Sote- toiminnan johtamisen ja hyvinvoinnin vuosia jatkuneet vakavat puutteet ovat lisänneet alan vaihtajien ja koulutuksen keskeyttäjien määrää.
Kestäviä kustannussäästöjä on saavutettavissa yhteistyöverkostoja ja johtamista kehittämällä sekä Sote-prosesseja uudistamalla. Hyvinvointialueen toimijoiden olisi määriteltävä, mitä tietoa keittäminen edellyttää. Näihin perustuen voidaan luoda uusi tietojärjestelmä, joka toimii tiedolla johtamisen perustana. Täten tekoäly- ja digiratkaisut mahdollistuvat etäpalveluineen laajentaen ja tehostaen palvelutarjontaa ja mahdollistaen avoimen hoitodatan hyödyntämisen.   
Lisäksi hanke- ja ostotoimintaa on johdettava tehokkaasti, sillä laajan hankesalkun johtaminen ja seuranta sisältävät potentiaalisia kustannusten säästökohteita. Tilaajan on  määriteltävä hankkeiden tarkat tavoitteet, tehtävät sekä laatu- ja valintakriteerit, joihin päätökset perustuvat. Valintakriteerit on sisällytettävä myös sopimuksiin ja sanktioitava, jolloin niiden seuranta ja velvoittavuus ovat kiistattomia ja läpinäkyviä. Tällöin laatu ohjaa valintoja. 
Myös työnkuviin on saatava uudistuksia, sillä hierarkkinen toiminta sitoo resursseja. Lääkärin työtä rasitetaan edelleen turhilla hallinnollisilla lausunto – ja kirjausvelvoitteilla. Lisäksi  lääkereseptien  myöntämisen keskittäminen lääkäreille on ruuhkauttanut palvelua, vaikka työ hoituisi myös  apteekeissa  farmaseuttien ja terveydenhoitajien toimesta – näinhän toimitaan useissa EU -maissakin. Täten voitaisiin saada lisäresursseja terveyspalveluihin asiantuntevaa apteekkiverkostoa hyödyntäen. Hoitajienkin työhön on luisunut  kaikenlaisia siivous-, järjestely- ja lisätöitä ammatillisen osaamisen lisäpotentiaalia pohtimatta. Muutos on mahdollisuus myös Sote -uudistuksessa!                      

Martin Stenberg (kd)

Tieteenvastainen translaki

Eduskunnassa käsittelyssä oleva ns. translaki on moni tavoin tieteen vastainen, ristiriitainen ja vakavia kysymyksiä herättävä, mm.:

 • Translain tavoitteet ovat täysin tieteen vastaisia eikä niillä saa rikkoa tärkeää ja olennaista eettistä arvopohjaa eikä biologista kasvuperustaa
 • Biologisesti ihmisellä on vain kaksi sukupuolta: mies ja nainen eikä tätä tosiasiaa voi mitkään toimenpiteet muuttaa !
 • Mittavista ja vaarallisista muutosyrityksistä huolimatta voidaan geneettisesti osoittaa perityn biologisen sukupuolen perusteiltaan säilyvän
 • Rankat hormonihoidot ja fyysinen kehonmuokkaus tuhoavat myös psyykkeen eikä paluuta entiseen ole – mielensä muuttajien tuesta puhumattakaan,
  sopii tutustua henkilöihin, jotka ovat katkerasti pettyneet sukupuolensa mahdottomaan muutosyritykseen ja haluaisivat palata alkuperäiseen
  (esim.: https://www.youtube.com/c/Samettiorkidea)
 • Niissä äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa, joissa sukupuolen ulkoiset merkit ovat epäselviä on kyse aina kehityshäiriöistä!
 • Kun sukupuolen määrittely voisi jatkossa perustua vain omaan ilmoitukseen, johtaa se todelliseen sekasotkuun monilla osa-alueilla niin käytännössä kuin teoriassa, sillä sukupuolen vaihtajat voivat operoida mielijohteidensa mukaan eri rooleissaan. Määrittelyperustan muuttaminen ’juridiseksi sukupuoleksi’
  on poliittisen toiminnan pohjanoteeraus
 • Erityisesti lapset ja nuoret kärsivät kasvavista mielenterveyshäiriöistä ja masennuksesta, kun epätieteellistä gender -ideologiaa ja sen aiheuttamaa
  ihmisarvojen biologisen ja geneettisen perustan rapauttamista tuputetaan jo peruskoulussa mm. Setan toimesta epämääräisin tietoiskuin
 • Lisäksi äärimmäisen niukkojen sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö translain mahdottomien tavoitteiden toteuttamiseen on erittäin kyseenalaista resurssihukkaa

Täten on perusteltua vakavasti kyseenalaistaa translain ideologiset sekä tieteen vastaiset tavoitteet ja sisältö – lain hyväksymisellä on järkyttävät yhteiskunnalliset ja sosiaaliset seuraukset!

Onkin pakko kysyä, mihin päättäjiltä on kadonnut selkeä ja looginen järjenkäyttö ja eettiset arvot, kun lainsäädännöllä kuvitellaan voitavan tehdä mahdottomia..!?

Martin Stenberg (FT; VTM)