FD, PM Martin Stenberg

www.kd.fi/ruotsi
KD fullvärdig medlem i Europeiska folkpartiet (EPP).

VIKTIGA TEMAN I EU VALRÖRELSEN:

 • ledarskap, prestationsnivå och säkerhet
 • samarbete mellan självständiga medlemmar
 • ansvaret för egen näringspolitik och egna skulder
 • kollektivt ansvar för naturskydd och resursser
 • kontrollerad och verkningsfull invandrarpolitik
 • utveckling av nytt kunnade och digiekonomi
 • Norden, Arktis och Öetersjön.

Som överlärare av företagsekonomin samt enligt hans ledarskapsheterfarehet av olika branscher känner Martin bra utmaningar och utvecklingsbehov av företag och företagare. Han har också ledat internationella projekt av utvecklingsbistånd. Martin har mycket att avgiva i EU politiken Du ska förtjäna.
Sari Essayah, KDs ordförande

MIN FAMILJ

fru, tre vuxna pojkar och barnbarn

Utbildning

 • Filosofie Doktor
 • Politices Magister
 • Datanom, Rättsområdets, redovisningens och pedagogikens examina


Arbetserfarenhet och ledarskap 

 • Logistikens, metallindustrins  och ICT’s samt utbildningens verksamhetsfält som  specialist och ledare. 
 • Nutiden överlärare i Yrkehögskolan   och också  företagare. 
 • Medlemskap i styrelse av Tietojohtaminen rf,  Progressiva vetenskapförbundet rf, Gideon rf och Suomen Yrittäjät rf. 
 • Jag har arbetat i backgrunden  på många samhälleliga områden och ledat också internationella projekter av utvecklingsbistånd under många år och stött flera internationella organisationer. Jag har producerat flera program med TV7, AlfaTV och RadioDei och skrivit många böcker.

Hobbyn

 • Intressen bl.a. uppläsning, motionering och musik.