Siirry suoraan sisältöön

Infosten tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Rekisteriä ylläpitää ilmoittautumisohjeiden yhteydessä nimetty yrittäjä:

  T:mi Infosten, Martin Stenberg

  Tapahtumarekisteristä vastaavan henkilön yhteistiedot:
  Toimitusjohtaja FT, VTM Martin Stenberg, martin.stenberg@infosten.fi
 2. Rekisteröidyt
  Koulutustapahtumaan ilmoittautuneet
 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella
  tapahtumailmoittautumisen perusteella.

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • Tapahtumasta kertominen
 • Tapahtuman laskuttaminen
 • Tapahtuman palautteen kerääminen
 • Vastaavien tapahtumien markkinointi
  Tapahtumaan osallistuville yrityksille markkinoimme Infosten koulutus- ja konsultointipalveluja.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Tapahtumarekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien tietoja.

 • nimi
 • koulutukseen liittyvää tausta- ja yhteystietoja
 • laskutustiedot
 • yritystyiedot

  Tapahtuman vaatiessa kysytään
 • Allergiatiedot, syntymäaika ja koulukseen liittyviä toiveita ja ideoita.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä tapahtuman
ilmoittautumisohjeissa olevalle yhteyshenkilölle.


Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä
tai puutteita, voidaan niitä pyytää korjattavaksi tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli olemme käsitelleet
henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.


Poisto-oikeus
Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

Mikäli asiakas kokee, että joidenkin tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtävien kannalta, asiakkaalla
on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko
poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli asiakas on
erimielinen ratkaisustamme, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Asiakkaalla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään koulutustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja
kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötiedot säilytetään tapahtumarekisterissä niin kauan, kuin se on on käsittelytarkoituksen
kannalta tarpeellista.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Tapahtumarekisterin tietoja käsittelevät järjestävän yrityksen tapahtumista vastaavat
  henkilöt.
 • Henkilötietoja voivat käsitellä myös tapahtuman alihankkijat, esim. catering -palvelut.
 • Henkilötietoja voivat käsitellä tapahtuman laskutuksesta vastaavat palveluntarjoajat kuten
  tilitoimistot.
  Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
  tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
  Tapahtumarekisterin tietojen keräämisessä voidaan käyttää seuraavia välineitä:
 • Infosten.fi –sivun koulutustapahtumalomake
 • Webropol -sovellukset

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat
palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen
ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös
tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield
Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy
Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa
eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

11. Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan
Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot
Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,
Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös
kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojen perusteella ei tehdä automaattia päätöksiä tai profilointia.