Julkaisut

MIS – Johdon tietojärjestelmät (1988) in ”Nokia Campus”. ISBN 951-99945-8-0.

Kansainvälisen tietohallinnon johtaminen (1994). Pro Gradu tutkimus 1994,
Helsingin yliopisto.

Tiedosta osaamiseen – työntekijöiden osaamistarpeet tulevaisuudessa (2000) Lisensiaattitutkimus. Tampereen yliopisto. http://www.uta.fi/sis/tkt/tutkielmat/lis.html.

Tiedosta osaamiseen – ikääntyvien työntekijöiden tietoyhteiskuntavalmiuksien ennakointia. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Raportteja ja selvityksiä 34/2000. ISBN 951-45-87-69-3

Tiedon ja osaamisen jakaminen organisaatiossa. Hetkyn Tietosanomat, Helsinki 2/2001, 15-18.

Osaamisen haasteet virtuaaliverkostoissa. Hetkyn Tietosanomat, Helsinki 4/2001, 23-25.

 Knowing Organization in “Risks and Challenges on the Networking society”, Proceedings of the Second IFIP 9.2. Summer School 4-8-August 2003, 115-120.  ISBN91-85335-03-7.

Managing Knowledge in the Organization (2006): Emerging Landscapes. (2 https://www.m-brain.com/finnish/tietojohtamisen-tarkein-tekija-on-ihminen/23-242). ISBN-13: 9780-387-30527-0, Springer IFIP.

Yrittäjyys ja palkkatyö samalle tasolle (2006) Stenberg, Martin & Römer-Paakkanen, Tarja. Helsingin Sanomat, 21.3.2007

Tiedon jakaminen organisaatiossa – kuinka aineetonta pääomaa kasvatetaan (2012). Acta Universitas Tamperensis 1740, Väitöstutkimus. Tampere University Press. ISBN 978-951-44-8830-6. http://acta.uta.fi/teos.php?id=1000132.

’Tietopääoman kehittämisessä on monta ulottuvuutta’, Tietoasiantuntija 2-3/2015. ISSN 1795-7338.

Suomi nousuun tietojohtamisella (2015) Stenberg, M & Nyberg, M. Aamulehti 2015.

Tietojohtamisessa tärkeintä on ihminen -blogikirjoitus (2015). Blogihttps://www.m-brain.com/finnish/tietojohtamisen-tarkein-tekija-on-ihminen/

Moniulotteinen Informaatio avartaa tietoperustaa (2017) Tietoasiantuntijat -lehti4/2017, 19-21. Tietojohtaminen Ry, Helsinki.

Tieteen avoimuuskoe. Tietoasiantuntija 5/2018. Helsinki ISSN 1795-7338.

Tieto on valtaa – moniulotteinen Informaatio (2017) Luominen lehti 27, 6-19. ISSN 1799-8344.

Moniulotteinen Informaatio (2018) teoksessa ‘Usko ja tiede’. ISBN 978-952-93-4913-5. Viestipaino Oy, Tampere.

Tietoperusteinen arvontuottaminen – Tietojohtaminen ja tietopääoman kehittämminen (2021). ISBN 978-952-69694-0-4. Viestipaino Oy, Tampere.