FD, PM Martin Stenberg

KDs Program för välfärdsområdesvalet 2022

www.kd.fi/ruotsi
KD fullvärdig medlem i Europeiska folkpartiet (EPP).

ANDRA VIKTIGA TEMAN:

 • ledarskap, prestationsnivå och säkerhet
 • samarbete mellan självständiga medlemmar
 • ansvaret för egen näringspolitik och egna skulder
 • kollektivt ansvar för naturskydd och resursser
 • kontrollerad och verkningsfull invandrarpolitik
 • utveckling av nytt kunnade och digiekonomi
 • Norden, Arktis och Öetersjön.

Som överlärare av
företagsekonomin och företagare samt enligt hans ledarskapshet-erfarehet av olika branscher känner Martin bra utmaningar och utvecklingsbehov av företag och företagare. Han har också ledat internationella projekt av utvecklingsbistånd. Martin har mycket att avgiva också i politiken Du ska förtjäna. Martin är ordförande av KD i Tavastehus, vice ordförande av KD distriktsförvaltning i Egentliga Tavastland och handlar också revisionsnämnden i Tavastehus.

MIN FAMILJ

fru, tre vuxna pojkar och barnbarn

Utbildning

 • Filosofie Doktor
 • Politices Magister
 • Datanom, Rättsområdets, redovisningens och pedagogikens examina


Arbetserfarenhet och ledarskap 

 • Forskare och gästprofessor
 • Nutiden överlärare i Yrkehögskolan 
 • Logistikens, metallindustrins  och ICT’s samt utbildningens verksamhetsfält som  specialist och ledare. 
 • Medlemskap i Tietojohtaminen rf,  Progressiva vetenskapförbundet rf, Gideon rf och Suomen Yrittäjät rf. 
 • Jag har arbetat i backgrunden  på många samhälleliga områden och ledat också internationella projekter av utvecklingsbistånd under många år och stött flera internationella organisationer. Jag har producerat flera program med TV7, AlfaTV och RadioDei och skrivit många artiklar och böcker.

Hobbyn

 • Intressen bl.a. uppläsning, motionering och musik
 • Tro och vetenskap forum.